Chem little class

Fokus pada tajuk-tajuk kimia tingkatan 4 dan 5
Latihan berulang untuk memantapkan penguasaan
Percuma, yang penting usaha dari pelajar


Class 3 : When kation and anion fall in love, born of chemical formula
Class 4 : Reunion of chemical formula classmate 
Class 5 : Have fun

No comments:

Post a Comment

lovey dovey